1 HÀNH TINH VÀ 4 MỤC TIÊU CHO SỰ BỀN VỮNG HƠN

Alicia và Nicolas Lindner, hậu duệ của người sáng lập công ty và là thế hệ giám đốc điều hành thứ ba, sẽ cho bạn biết thêm về Sứ mệnh 2025 của chúng tôi.

Chúng tôi yêu thích và đón nhận sự bền vững. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng tôi là phải liên tục phát triển hơn nữa và đóng góp vào việc giảm lượng khí thải carbon và chất thải, đồng thời hỗ trợ các điều kiện làm việc đàng hoàng và bảo vệ môi trường. Với các cơ sở và quy trình sản xuất bền vững, bao bì thân thiện với môi trường, tiền lương công bằng và điều kiện làm việc nhân đạo trên toàn thế giới, chúng tôi muốn tăng cường tính bền vững về sinh thái và xã hội của mình.

Trong Sứ mệnh 2025, chiến lược bền vững của chúng tôi, chúng tôi đã xác định chính xác bốn mục tiêu bền vững chính mà chúng tôi muốn đạt được vào năm 2025: Giảm Carbon, Giảm Chất thải, Bảo vệ Con người, Bảo vệ Thiên nhiên . Với các mục tiêu và dự án của mình, chúng tôi góp phần đáp ứng tất cả 17 mục tiêu của Liên Hợp Quốc về phát triển bền vững.

“Chúng tôi đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường và tăng cường quyền con người trong toàn bộ chuỗi sản xuất và giá trị – luôn có tầm nhìn bao quát lớn.”- Nicolas Lindner , Giám đốc điều hành