Chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ người dùng ANNEMARIE BÖRLIND, điều đó một lần nữa khẳng định rằng chúng tôi đang đi đúng hướng với các sản phẩm và triết lý của mình.

Tất nhiên, chúng tôi cũng vui mừng không kém khi sự công nhận này được chứng minh bằng các giải thưởng mỹ phẩm quốc tế.

Trong vài năm qua, các sản phẩm của ANNEMARIE BÖRLIND đã nhận được một số giải thưởng. Người sáng lập công ty Annemarie Lindner cũng đã nhiều lần được công nhận vì công việc tiên phong trong lĩnh vực mỹ phẩm tự nhiên.