Kể từ khi Börlind được thành lập vào năm 1959, công ty đã tập trung vào các chất tự nhiên trong các sản phẩm mà mình tạo ra. Năm 1965, Börlind GmbH trở thành nhà cung cấp theo hợp đồng cho “neuform” (Hiệp hội các cửa hàng y tế Reformhaus của Đức), nhãn hiệu “neuform” chứng nhận rằng các sản phẩm của Börlind tuân thủ hướng dẫn của các cửa hàng y tế Reformhaus của Đức, cả về chất lượng yêu cầu và của các thành phần triển khai.

Tuy nhiên, điều này – giống như các con dấu từ BDIH và NATRUE hiện đang tồn tại – chỉ áp dụng cho các sản phẩm. Điều quan trọng đối với Börlind là đánh giá và chứng nhận toàn bộ công ty.

Chính vì lý do này mà Börlind GmbH đã chọn chứng nhận từ CSE (CertifiedSustainable Economics). Các hướng dẫn của nó rõ ràng vượt quá các tiêu chí của chứng nhận mỹ phẩm thiên nhiên thông thường, bởi vì nó không chỉ là sản phẩm mà còn là toàn bộ công ty và thái độ sinh thái xã hội cơ bản của nó được theo dõi và xác nhận

CSE (CertifiedSustainable Economics) là viết tắt của quản lý công ty có trách nhiệm về sinh thái, hòa nhập với xã hội và định hướng chất lượng. Các công ty sản xuất được chứng nhận phù hợp với Tiêu chuẩn CSE sản xuất ít nhất 75 % số lượng lớn sản phẩm của họ tuân theo tiêu chuẩn sản phẩm hiện có liên quan đến ngành (NATRUE, COSMOS, BDIH, Soil Association, COSMEBIO, ICADA, demeter, Naturland, VIVANESS 2011 , quy định về mỹ phẩm thiên nhiên của Austria Codex Alimentarius, NCS).

Giấy chứng nhận CSE xác nhận việc tuân thủ các quy định của phiên bản hiện tại của Tiêu chuẩn CSE (Kinh tế bền vững được chứng nhận).

Börlind GmbH đã được chứng nhận Thực hành Sản xuất Tốt (GMP) theo tiêu chuẩn ISO 22716:2007 .
Các hướng dẫn phải được tuân thủ trong quá trình sản xuất mỹ phẩm được gắn chắc chắn trong tiêu chuẩn quốc tế này. Các hướng dẫn áp dụng cho các lĩnh vực khác nhau của doanh nghiệp sản xuất có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.
Do đó, chứng nhận theo ISO 22716:2007 minh chứng cho việc quản lý chất lượng tuân thủ tiêu chuẩn và một lần nữa là bằng chứng về chất lượng cao của các sản phẩm của Börlind.

ClimatePartner đã chứng nhận Börlind GmbH là công ty trung hòa với khí hậu kể từ năm 2015.
Công ty mỹ phẩm đã bù đắp cho lượng khí thải nhà kính tương đương 1.113.178 kg CO2 vào năm 2021 bằng cách hỗ trợ các dự án bảo vệ khí hậu “Nước uống sạch Campuchia” và “Nước uống sạch Madagascar”.,

Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình đền bù và các dự án khí hậu tại: www.climate-id.com/11720-1603-1001

Nội dung đang cập nhật…..