LL Regeneration

Dành cho da cần tái tạo 

3

Bảo vệ ban ngày

1.910.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

Rose Nature

Dành cho da lão hoá sớm do căng thẳng và tuổi tác

3

Bảo vệ ban ngày

3.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

Naturoyale

Cho da trưởng thành

3

Bảo vệ ban ngày

5.080.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

Collagen

1.690.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

5

Chăm sóc bổ sung

1.690.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

Special Care

1.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

2.290.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

2.530.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1.910.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển
zalo messenger