SỰ ĐÓNG GÓP KINH TẾ

THẾ HỆ THỨ 3 CỦA DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH

Chúng tôi là một doanh nghiệp gia đình hiện đang được điều hành bởi thế hệ thứ ba. Do đó, các giá trị gia đình bắt nguồn sâu sắc trong các giá trị doanh nghiệp của chúng tôi. Kể từ khi thành lập vào năm 1959, chúng tôi đã suy nghĩ và hành động với tầm nhìn dài hạn và phát triển một cách hữu cơ, độc lập và bền vững. Chúng tôi đảm bảo tính độc lập của mình thông qua tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao và không ngừng phát triển với tính thanh khoản được đảm bảo. Khi làm như vậy, chúng tôi tiến hành theo nguyên tắc thận trọng. Chúng tôi cân nhắc các khoản đầu tư và dự án của mình một cách cẩn thận để không gây nguy hiểm cho công ty.

HỢP TÁC LÂU DÀI VÀ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Chúng tôi tự hào có nhiều đối tác lâu dài ở bên cạnh chúng tôi. Điều quan trọng đối với chúng tôi là thiết lập và duy trì quan hệ đối tác lâu dài với khách hàng, đối tác thương mại và nhà cung cấp của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng có thể tin tưởng vào nhiều nhân viên lâu năm trong công ty. Thời gian phục vụ trung bình của nhân viên chúng tôi là 11 năm. Chúng tôi có được thành công nhờ có hơn 200 nhân viên. Bình đẳng nam nữ là chuyện đương nhiên tại công ty chúng tôi.

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN BỀN VỮNG

Chúng tôi được chứng nhận mỹ phẩm tự nhiên và đã mang con dấu CSE cho các công ty bền vững được chứng nhận từ năm 2012. Chúng tôi liên tục giám sát các hoạt động của công ty trong toàn bộ chuỗi sản xuất và cung ứng, đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp luôn tuân thủ các yêu cầu về tính bền vững của chúng tôi và không ngừng phát triển chúng hơn nữa.

“Chúng tôi muốn trả lại một cái gì đó cho môi trường và cho đồng loại của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đặt ra cho mình bốn mục tiêu chính cho năm 2025, với mục tiêu đó chúng tôi muốn phát triển hơn nữa trong lĩnh vực bền vững.”

NGUYÊN LIỆU THƯƠNG MẠI CÔNG BẰNG

Khi nói đến nguyên liệu của chúng tôi, điều quan trọng đối với chúng tôi là chúng được sản xuất trong điều kiện làm việc nhân đạo, không có lao động trẻ em và với mức lương công bằng. Do đó, là một phần trong các dự án xã hội và sinh thái của mình, chúng tôi cũng hỗ trợ đào tạo và giáo dục nâng cao cho người dân nhằm mang lại cho họ sự độc lập và sinh kế ổn định. Điều quan trọng là chúng tôi phải biết rõ các đối tác của mình để có thể đảm bảo mức lương công bằng và an toàn cũng như nguyên liệu thô chất lượng cao.