Sản phẩm này trung tính với khí hậu. Chúng tôi bù đắp lượng CO2 tạo ra trong suốt quá trình bằng cách hỗ trợ một dự án bảo vệ khí hậu và nước uống ở Campuchia.

3

Bảo vệ ban ngày

3.180.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

5

Chăm sóc bổ sung

1.690.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1

Làm sạch

1.590.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

1.690.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

4

Chăm sóc ban đêm

2.750.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển

2

Tăng cường

1.890.000Đã bao gồm VAT, cộng với chi phí vận chuyển
zalo messenger