Sản phẩm của BÖRLIND mang dấu ấn nào?

BÖRLIND đã chọn chứng nhận bởi CSE (Kinh tế bền vững được chứng nhận) . Những hướng dẫn này vượt xa các tiêu chí của chứng nhận mỹ phẩm thiên nhiên thông thường, bởi vì không chỉ sản phẩm mà toàn bộ công ty và thái độ sinh thái xã hội cơ bản của nó đều được kiểm tra và xác nhận. Các công ty sản xuất được chứng nhận theo tiêu chuẩn CSE tạo ra ít nhất 75% khối lượng sản phẩm của họ theo tiêu chuẩn sản phẩm tồn tại cho ngành (NATRUE, COSMOS, BDIH, Ecocert, Soil Association, Cosmébio, ICADA, demeter, naturland , Vivaness 2011, VO về mỹ phẩm thiên nhiên theo Sách Thực phẩm Áo, NCS).

zalo messenger