Sản phẩm BÖRLIND được sản xuất ở đâu?

Sản phẩm của chúng tôi được phát triển và sản xuất tại Calw in the Black Forest. Công ty của chúng tôi có nguồn gốc từ đây và sản xuất của chúng tôi luôn được đặt tại đây. Sản xuất ở Rừng Đen là một phần trong lời hứa chất lượng của chúng tôi. Chúng tôi cũng rất chú trọng đến việc đảm bảo việc làm tại địa điểm của chúng tôi.

zalo messenger