Mỹ phẩm thiên nhiên có hạn sử dụng ngắn hơn mỹ phẩm thông thường?

Đúng vậy, các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên của chúng tôi có thời hạn sử dụng ngắn hơn các sản phẩm mỹ phẩm thông thường vì chúng tôi không sử dụng chất bảo quản thông thường.
zalo messenger