Làm cách nào để hủy đăng ký nhận bản tin?

Chúng tôi rất tiếc vì bạn không còn muốn nhận bản tin từ chúng tôi nữa. Bạn có thể hủy đăng ký nhận bản tin tại đây hoặc sử dụng liên kết hủy đăng ký có trong mỗi bản tin chúng tôi gửi.

Tất nhiên, bạn có thể đăng ký lại dịch vụ này bất cứ lúc nào . Chúng tôi rất vui mừng được chào đón bạn một lần nữa với tư cách là một độc giả của bản tin của chúng tôi trong khóa học.

zalo messenger