ANNEMARIE BÖRLIND có phải mỹ phẩm thiên nhiên không?

Các sản phẩm mỹ phẩm của thương hiệu ANNEMARIE BÖRLIND được chứng nhận là mỹ phẩm thiên nhiên. Điểm đặc biệt của chứng nhận của CSE (Certified Sustainable Economics) là các hướng dẫn vượt xa các tiêu chí của hầu hết các chứng nhận mỹ phẩm thiên nhiên. Không chỉ sản phẩm của chúng tôi, mà toàn bộ công ty của chúng tôi và thái độ sinh thái xã hội cơ bản của chúng tôi thường xuyên được kiểm tra và xác nhận trước khi chứng nhận được cấp.

zalo messenger